Υλοποίηση εφαρμογής με χρήση Blockchain για επιβεβαίωση εγκυρότητας ενός πτυχίου

Αντικείμενο τηςδιπλωματικής εργασίας τoυ Δρούμπαλη Παναγιώτη από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός Ethereum Dapp μέσω του οποίου πανεπιστήμια αλλά και άλλοιεκπαιδευτικοί φορείς αποθηκεύουν τα πτυχία όλων των αποφοίτων τους σε ένα Smart Contract στο Ethereum Blockchain, ενώ παράλληλα οοποιοσδήποτε μπορεί εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να ελέγξει ένα πτυχίο ως προςτην εγκυρότητα του.

Η εφαρμογή αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Blockchains, υλοποιεί ένα αξιόπιστο σύστημα εξασφάλισης της εγκυρότητας των πτυχίων, το οποίο προσπαθεί να προστατεύσει την αξιοκρατία της αγοράς εργασίας, να καταπολεμήσει την παράνομη αγορά των πλαστών πτυχίων, αλλά και να προστατεύσει τους πολίτες από μοιραία λάθη που μπορούν να προκληθούν λόγω έλλειψης επιστημονικής κατάρτισης.

Το Smart Contract είναι γραμμένο σε Solidity, μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σχεδιασμένη ειδικά για την ανάπτυξη Smart Contracts που τρέχουν στο EVM (Ethereum Virtual Machine).

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης αναπτύχθηκε σε C# χρησιμοποιώντας το framework ASP.NET Core 2.0 της Microsoft. Η απευθείας επικοινωνία του χρήστη με το Ethereum Blockchain υλοποιείται σε JavaScript.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Δρούμπαλη μπορεί εδώ: droubalis{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *