Διπλωματικές Εργασίες 2011-12 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τις διπλωματικές και θέλει επιπλέον πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου..

1. Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware) σε mobile συσκευές
Στις μέρες μας όλο και περισσότερες είναι οι φορητές συσκευές οι οποίες έχουν ενσωματωμένα υποσυστήματα gps και ασύρματο internet. Επίσης έχουν αναπτυχτεί πολύ οι τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης του χρήστη, οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που προκύπτουν από την ip, την κυψέλη που είναι συνδεδεμένο το κινητό και τον gps δέκτη.
Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχτεί μία εφαρμογή για φορητές συσκευές (σε κάποια από τις πλατφόρμες iOS, android windows phone 7) η οποία έχει επίγνωση της θέσης του χρήστη και θα συνδυάζει social χαρακτηριστικά.
Δείτε τους συνδέσμους που ακολουθούν για περισσότερες λεπτομέρειες. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα είναι κοντά σε κάποιες από τις ιδέες που παρουσιάζονται στους συνδέσμους που ακολουθούν.
Σχετικές Αναφορές:
1. http://gigaom.com/2011/05/04/need-some-part-time-work-use-your-iphone/
2. http://techcrunch.com/2011/09/16/the-new-social-network-whos-nearby-not-who-you-know/
3. http://www.newsbytes.gr/sonar-learn-about-people-around-you
4. http://aboutfoursquare.com/foursquare-monopoly-foursquaropoly/

2. Ανάπτυξη ενός Έξυπνου Αφηγητή Ειδήσεων με πολυμεσική μορφή  (εικόνα, ήχος, κείμενο) για φορητές συσκευές
Η υλοποίηση ενός έξυπνου αφηγητή ειδήσεων συλλεγμένων από το διαδίκτυο μπορεί να οργανωθεί στα ακόλουθα υποσυστήματα :
1. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από διάφορες πηγές πληροφορίας και ειδήσεων από το διαδίκτυο με χρήση έξυπνων αλγορίθμων έτσι ώστε να ομαδοποιούνται ίδιες πληροφορίες.
2. Εξατομίκευση την πληροφορίας που επιθυμεί να βλέπει ο χρήστης με βάση προκαθορισμένα σενάρια που θα μπορεί να ορίσει και βασισμένα σε tags, την τοποθεσία του χρήστη κ.α.
3. Ανάπτυξη μίας εφαρμογής για φορητές συσκευές (σε κάποια από τις πλατφόρμες iOS, android, windows phone 7) η οποία θα παρουσιάζει με audio-visual τρόπο και fancy narration (φανταχτερή αφήγηση) την πληροφορία η οποία έχει συλλεχθεί από το πληροφοριακό σύστημα στο Βήμα 1 και με βάση τις επιλογές του χρήστη στο βήμα 2.

Σχετικές Αναφορές:
1. http://www.qwiki.com/

3. Ανάπτυξη NUI (Natural User Interface) εφαρμογών με χρήση Kinect
Στις μέρες μας έχουμε περάσει από το Text-based user interface στο Graphical User Interface (GUI) και θέλουμε να μεταβούμε στο Natural User Interface (NUI) που οδηγεί στο να είναι η επαφή μας με τους υπολογιστές όσο πιο φυσική γίνεται.
Το Microsoft Kinect είναι μία από τις τεχνολογίες που μπορεί να βοηθήσει στο να φτιαχτούν εφαρμογές NUI. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχτεί μια εφαρμογή για περιβάλλον windows που θα κάνει χρήση του Microsoft Kinect SDK.
Σχετικές Αναφορές:
1. http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/kinectsdk/
2. http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/
3. http://www.codeplex.com/site/search?query=kinect
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_User_Interface
5. http://www.kinecthacks.com/
6. http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/Kinecting-your-Reception-room-with-Kinect-Reception

4. Ανάπτυξη εφαρμογής με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας χρήση του OpenGraph του Facebook
Το Facebook παρουσίασε μία νέα γενιά Lifestyle apps που μπορούν να συνδεθούν με το Timeline και να στέλνουν εκεί αυτόματα τις πληροφορίες που τους επιτρέπετε (τι μουσική ακούτε, την διαδρομή που τρέξατε, το έργο που είδατε, το φαγητό που μαγειρέψατε και πολλά άλλα). Όλα αυτά γίνονται εφικτά με την νέα έκδοση του OpenGraph Api.
Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα γίνει ανάπτυξη μίας εφαρμογής με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας χρήση του OpenGraph του Facebook.
Σχετικές Αναφορές:
1. https://developers.facebook.com/
2. http://www.newsbytes.gr/everything-about-new-facebook-timeline-new-apps-opengraph
3. https://developers.facebook.com/blog/post/563/

5. Ανάπτυξη συστήματος  εντοπισμού Click Frauds σε ιστοσελίδες
Click Fraud είναι η πρακτική σύμφωνα με την οποία κάποιος κάνει εσκεμμένα click σε μια διαφημιστική καταχώριση χωρίς να έχει πρόθεση να επισκεφθεί το αντίστοιχο website ή να έχει πρόθεση να αγοράσει από τον διαφημιζόμενο.  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος real-time ανίχνευσης φαινομένων click fraud σε ιστοσελίδες με σκοπό τον εντοπισμό και μπλοκάρισμα των υπαίτιων IP διευθύνσεων. Η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένας αλγόριθμος με βάση τα Splay δέντρα. Τα splay δέντρα ή αλλιώς αυτορυθμιζόμενα δέντρα αναζήτησης (self-adjusting search trees) είναι απλές και αποτελεσματικές δομές δεδομένων για την αποθήκευση διατεταγμένων συνόλων. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη δημοσίευση.
Σχετικές Αναφορές
1. D. Antoniou, M. Paschou, E. Sakkopoulos, E. Sourla, G. Tzimas, A. Tsakalidis, E. Viennas, Exposing Click-Fraud Using a Burst Detection Algorithm, IEEE ISCC 2011

5. Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων δημοφιλούς περιεχομένου σε ιστοσελίδες
Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει ανάπτυξη συστήματος συστάσεων (recommender system) σε ιστοσελίδες.  Συγκεκριμένα, σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής θα είναι η  real-time ανεύρεση και σύσταση συνδέσμων στους οποίους παρατηρείται έξαρση (burst) επισκέψεων. Για την ανεύρεση των bursts θα γίνει χρήση Splay τεχνικών. Τα splay δέντρα ή αλλιώς αυτορυθμιζόμενα δέντρα αναζήτησης (self-adjusting search trees) είναι απλές και αποτελεσματικές δομές δεδομένων για την αποθήκευση διατεταγμένων συνόλων. Η υλοποίηση της διπλωματικής θα μπορούσε ενδεχομένως να εστιάσει στην ανάπτυξη ενός πρόσθετου (plugin) για το CMS Joomla που έχει στόχο την βελτιστοποίηση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη δημοσίευση.
Σχετικές Αναφορές
1. D. Antoniou , E. Sakkopoulos, P. Adamopoulou, N. Tsirakis and A.Tsakalidis, “A Web Personalizing Technique using Adaptive Data Structures: the case of bursts in web visits”,  Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 11, November 2010, Pages 2200-2210.
2. Dimitris Antoniou, Mersini Paschou, Efrosini Sourla, Athanasios Tsakalidis,” A Semantic Web Personalizing Technique,The case of bursts in web visits”, International Workshop on Semantic Web And Reasoning for Cultural Heritage and Digital Libraries (SWARCH-DL), in ICSC 2010.