Συντριπτικό όχι είπε η Ευρωβουλή στην οδηγία για τις πατέντες λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία την πολυσυζητημένη πρόταση οδηγίας της Κομισιόν για τις πατέντες λογισμικού.

Κατά της οδηγίας ψήφισαν 648 ευρωβουλευτές έναντι μόνο 14 υπέρ και 18 αποχών, απορρίπτοντας την πρόταση οδηγίας που είναι κοινή θέση του Συμβουλίου που φιλοδοξούσε να κατοχυρώσει με διπλώματα ευρεσιτεχνίας τις εφευρέσεις που γίνονται μέσω υπολογιστή. Για την αππόριψη της πρότασης χρειαζόταν να αποφανθεί το Σώμα κατά απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι 367 επί 732.

Πηγη: epatents.hellug, in.gr