Διπλωματικές Εργασίες 2008-09 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

Τίτλος:

1. Διερεύνηση Τρισδιάστατων Περιβαλλόντων Μάθησης για την Υποστήριξη Εμπειρικής Μάθησης & Εκπαίδευσης από Απόσταση

Σύντομη περιγραφή:

Η διπλωματική αυτή βασίζεται σε ένα ευρύτατα γνωστό παιχνίδι το Second Life .Το Second Life (http://secondlife.com) είναι ένας εικονικός κόσμος τριών διαστάσεων που δημιουργείται από τους κατοίκους του (χρήστες) προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών δραστηριοτήτων πραγματικού χρόνου.

Το περιβάλλον του Second Life παρέχει κάποια απλά εργαλεία μοντελοποίησης αντικειμένων και scripts για την προσθήκη της δυνατότητας διάδρασης (LSL- Linden Scripting Language).

Στη διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Διερεύνηση των διαφόρων τρισδιάστατων περιβαλλόντων μάθησης.
 • Εκμάθηση και εμβάθυνση του εικονικού κόσμου του Second Life, καθώς και στα εργαλεία μοντελοποίησης αντικειμένων και scripts για την προσθήκη της δυνατότητας διάδρασης.
 • Εξερεύνηση των εκπαιδευτικών χρήσεων περιβαλλόντων όπως το Second Life.
 • Υλοποίηση ενός εικονικού χώρου μέσα στο περιβάλλον του Second Life με στόχο την ανάδειξη των εκπαιδευτικών του χρήσεων.

Προαπαιτούμενα:

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://sleducation.wikispaces.com/
 2. http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal
 3. http://users.auth.gr/~tsiatsos/Files/diplwmatikes/2007_Konstantinidis.pdf
 4. Qing Zhu; Tao Wang; Yufu Jia, “Second Life: A New Platform for Education,” Information Technologies and Applications in Education, 2007. ISITAE ’07. First IEEE International Symposium on , vol., no., pp.201-204, 23-25 Nov. 2007
 5. En Ye; Chang Liu; Polack-Wahl, J.A., “Enhancing software engineering education using teaching aids in 3-D online virtual worlds,” Frontiers in education conference – global engineering: knowledge without borders, opportunities without passports, 2007. FIE ’07. 37th annual , vol., no., pp.T1E-8-T1E-13, 10-13 Oct. 2007
 6. Cunha, M.; Raposo, A.; Fuks, H., “Educational technology for collaborative virtual environments,” Computer Supported Cooperative Work in Design, 2008. CSCWD 2008. 12th International Conference on , vol., no., pp.716-720, 16-18 April 2008
 7. Gollub, R. 2007. Second life and education. Crossroads 14, 1 (Dec. 2007), 1-8

Τίτλος:

2. Μελέτη Βασικών αρχών και αλγορίθμων που εφάπτονται της Ρομποτικής – Μια Υλοποίηση με το Lego Mindstorms NXT.

Σύντομη περιγραφή:

Το Lego Mindstorms είναι ένα πακέτο της Lego που συνδυάζει τα γνωστά τουβλάκια της Lego με ηλεκτρικές μηχανές, αισθητήρες (αφής, ήχου, φωτός, υπέρηχων, περιστροφής) και τεχνικά κομμάτια Lego (όπως άξονες, σερβομηχανές και υδραυλικά μέρη) κατάλληλα για να χτίσει ο χρήστης ένα ρομπότ.

Το Microsoft Robotics Studio είναι ένα περιβάλλον για τον έλεγχο ρομπότ και την εξομοίωση αυτών. Υποστηρίζει ένα πλήθος διαφορετικών ρομπότ σε επίπεδο υλικού. Στα εργαλεία του Robotics Studio περιλαμβάνεται:

 • η VPL (Microsoft Visual Programming Language) γλώσσα, για τη δημιουργία και το debugging εφαρμογών για ρομπότ,
 • web και windows διεπαφές,
 • 3D εξομοίωση,
 • εύκολη πρόσβαση και προγραμματισμό των αισθητήρων και των σερβομηχανισμών ενός ρομπότ μέσω της βιβλιοθήκης CCR (Concurrency and Coordination Runtime) και
 • υποστήριξη για όλες τις γλώσσες προγραμματισμού του .NET Framework.

Στη διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εισαγωγή στους αλγορίθμους για ρομποτικά συστήματα.
 • Εκμάθηση και χρήση του πακέτου Microsoft Robotics Studio και της VPL
 • Κατασκευή και προγραμματισμός ένα ρομπότ LEGO MINDSTORMS ΝΧΤ (για παράδειγμα ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας ή ένα ρομπότ που καθαρίζει το σπίτι) με χρήση «έξυπνων» αλγορίθμων.

Προαπαιτούμενα:

Γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (κατά προτίμηση c#, Visual Studio, .Net Framework), εξοικείωση με την υλοποίηση αλγορίθμων

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://mindstorms.lego.com/
 2. http://www.lego.com/eng/education/mindstorms/default.asp
 3. http://msdn.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx
 4. http://channel9.msdn.com/tags/Robotics/
 5. http://www.ieeesb.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=1
 6. http://blogs.msdn.com/coding4fun/archive/tags/robotics/default.aspx
 7. http://blogs.msdn.com/MSRoboticsStudio/
 8. http://imaginecup.com/Competition/mycompetitionportal.aspx?competitionId=22
 9. Seung Han Kim; Jae Wook Jeon, “Programming LEGO mindstorms NXT with visual programming,” Control, Automation and Systems, 2007. ICCAS ’07. International Conference on , vol., no., pp.2468-2472, 17-20 Oct. 2007
 10. Sharad, S., “Introducing Embedded Design Concepts to Freshmen and Sophomore Engineering Students with LEGO MINDSTORMS NXT,” Microelectronic Systems Education, 2007. MSE ’07. IEEE International Conference on , vol., no., pp.119-120, 3-4 June 2007

Τίτλος:

3. Ανάπτυξη παιχνιδιού με χρήση της πλατφόρμας XNA

Σύντομη περιγραφή:

Το XNA framework βασίζεται στο .NET Compact Framework 2.0 και έχει ως στόχο του να απλοποιήσει τον προγραμματισμό παιχνιδιών (περιλαμβάνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη κλάσεων που είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη παιχνιδιών). Τα παιχνίδια που αναπτύσσονται στην πλατφόρμα του XNA μπορούν να εκτελεστούν τόσο σε περιβάλλον windows, όσο και στην κονσόλα XBOX 360.

Στη διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εισαγωγή στον σχεδιασμό παιχνιδιών
 • Εκμάθηση και εμβάθυνση του XNA Framework και του XNA Game Studio
 • Ανάπτυξη παιχνιδιού με δυνατότητες ταυτόχρονης υποστήριξης πολλαπλών χρηστών (multiplayer).

Προαπαιτούμενα:

Γνώσεις προγραμματισμού (c#, Visual Studio, .Net Framework)

Μάθημα: Προχ. Δομές Δεδομένων & Computer Γραφική)

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://creators.xna.com/
 2. http://msdn.microsoft.com/en-us/xna/
 3. http://blogs.msdn.com/xna/
 4. http://www.ziggyware.com

Continue reading Διπλωματικές Εργασίες 2008-09 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ