Υλοποίηση εφαρμογής με χρήση Blockchain για επιβεβαίωση εγκυρότητας ενός πτυχίου

Αντικείμενο τηςδιπλωματικής εργασίας τoυ Δρούμπαλη Παναγιώτη από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός Ethereum Dapp μέσω του οποίου πανεπιστήμια αλλά και άλλοιεκπαιδευτικοί φορείς αποθηκεύουν τα πτυχία όλων των αποφοίτων τους σε ένα Smart Contract στο Ethereum Blockchain, ενώ παράλληλα οοποιοσδήποτε μπορεί εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να ελέγξει ένα πτυχίο ως προςτην εγκυρότητα του.

Η εφαρμογή αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Blockchains, υλοποιεί ένα αξιόπιστο σύστημα εξασφάλισης της εγκυρότητας των πτυχίων, το οποίο προσπαθεί να προστατεύσει την αξιοκρατία της αγοράς εργασίας, να καταπολεμήσει την παράνομη αγορά των πλαστών πτυχίων, αλλά και να προστατεύσει τους πολίτες από μοιραία λάθη που μπορούν να προκληθούν λόγω έλλειψης επιστημονικής κατάρτισης.

Το Smart Contract είναι γραμμένο σε Solidity, μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σχεδιασμένη ειδικά για την ανάπτυξη Smart Contracts που τρέχουν στο EVM (Ethereum Virtual Machine).

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης αναπτύχθηκε σε C# χρησιμοποιώντας το framework ASP.NET Core 2.0 της Microsoft. Η απευθείας επικοινωνία του χρήστη με το Ethereum Blockchain υλοποιείται σε JavaScript.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Δρούμπαλη μπορεί εδώ: droubalis{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr


FerryTicketsBot – Αλληλεπίδραση με conversational interface και ανάπτυξη ενός bot

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας τoυ Δημοσθένη Δήμου από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός chatbot, το οποίο θα βοηθάει το χρήστη να κάνει κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω των web services της εταιρίας FORTHcrs. Μιμείται στην ουσία την δουλεία ενός πρακτορείου κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ζητάει από τον χρήστη πληροφορίες που αφορούν την κράτηση του, όπως τα προσωπικά του στοιχεία, τον προορισμό του κ.τ.λ. και κατόπιν προβαίνει στην κράτηση των εισιτηρίων. Έχει την δυνατότητα να θυμάται τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία του κάθε φορά που επικοινωνεί με το chatbot. Στο FerryTicketsBot έχουν προστεθεί και κάποιες άλλες λειτουργίες πέρα από την κράτηση των εισιτηρίων, όπως η ακριβής περιγραφή του καιρού σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την τοποθεσία που θα εισάγει ο χρήστης, καθώς και αποστολή εικόνας στον χρήστη από την συγκεκριμένη τοποθεσία, με τον καιρό που περιγράφεται . Επίσης, μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την κράτησή του, γίνεται αποστολή email στον χρήστη με τον κωδικό κράτησης έτσι ώστε να μπορεί να την ακυρώσει εάν επιθυμεί, μέσα από το chatbot.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να τρέχει σε Facebook Messenger και Skype και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Bot Framework σε .ΝΕΤ.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (facebook messenger)

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (skype)

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Δημοσθένη Δήμο μπορεί εδώ:
dimosd{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr