Διπλωματική – 3d game τύπου flight simulator σε directx

Η διπλωματική του Γιώργου Παπαδόπουλου από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε. Στη διπλωματική αυτή περιγράφονται οι βασικές γνώσεις επεξεργασίας και αναπαράστασης γραφικών, οι τεχνικές που υλοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της μηχανής γραφικών, καθώς και η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού τύπου «εξομοιωτής πτήσης» ( flight simulator ) με την χρήση της μηχανής παιχνιδιού Phoesion.

Δείτε ένα video demostration από την υλοποίηση του παιχνιδιού Aero Game τύπου «εξομοιωτής πτήσης» ( flight simulator ):

video demostration από τον map editor:

video demostration από τον map maker:

video demostration από τον terrain maker:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Παπαδόπουλο μπορεί εδώ papadopoul{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.