Διπλωματικές Εργασίες 2015-16 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό με σκοπό την δημιουργία εφαρμογής με θέμα την περιήγηση στις παραλίες της Ελλάδας

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής συλλογής δεδομένων, σχόλιων για τις παραλίες της Ελλάδας από τα κοινωνικά δίκτυα (Twitter , Facebook , Foursquare) αλλά και από πηγές του Διαδικτύου ( χρήση Custom Search Api και focused crawler) με σκοπό την προβολή τους και την περιήγηση των χρηστών σε αυτές.

Σχετικές Αναφορές:

2. Οπτικοποίηση και αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

  • εξερευνηθούν διάφορες τεχνολογίες οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης μεγάλου αριθμό δεδομένων
  • θα εφαρμοστούν στα δεδομένα της βάσης δεδομένων FINDbase.org

Σχετικές Αναφορές:

3. Winery App: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για αυτόματη πρόταση επιλογής κρασιού

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

  • Αναπτυχθεί μία εφαρμογή σε φορητές συσκευές για αυτόματη πρόταση επιλογής κρασιού
  • Χρήση τεχνικών machine learning, recommendation systems, collaborative filtering και rule based engine

Σχετικές Αναφορές:

  • https://itunes.apple.com/us/app/winequest/id523235593?mt=8

4. HealthMe App – Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την παροχή συμβουλών υγείας

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

  • Αναπτυχθεί μία εφαρμογή σε φορητές συσκευές για την παροχή συμβουλών υγείας με βάση χαρακτηριστικά του χρήστη και τη γεωγραφική του τοποθεσία
  • Χρήση rule based engine back end
  • Χρήση push notifications

Σχετικές Αναφορές: