Μετά το OpenSolaris έρχεται το OpenSPARC από την Sun

UltraSPARC T1 Η Sun αποφάσισε να “ανοίξει” πλήρως (μετά την επιτυχία του προγράμματος OpenSolaris) την αρχιτεκτονική και την σχεδίαση του νέου επεξεργαστή UltraSPARC T1 (κωδική ονομασία Niagara). Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2006 λοιπόν, η Sun αναμένεται να διαθέσει ελεύθερα προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τα πλήρη specs του νέου επεξεργαστή καθώς και τον κώδικα περιγραφής του υλικού (σε γλώσσα Verilog) και τα απαραίτητα μοντέλα εξομοίωσης και πιστοποίησης. Το πρόγραμμα θα ονομαστεί OpenSPARC και θα λειτουργήσει με τρόπο παρόμοιο με τα περισσότερα open-source προγράμματα για λογισμικό.

Πηγή: eweek.com , slashdot.org , log.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *