χρήσιμα extensions στον firefox

Τα extensions που βρίσκω πολύ χρήσιμα και έχω στον firefox είναι:

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το adblock_filters το οποίο περιέχει κάποια στάνταρ φίλτρα για το adblock (για να επαναφέρετε τα φίλτρα: firefox–> tools –> adblock–> preferences και εκεί επιλέξτε την καρτέλα adblock options–> import filters )

Τέλος δοκιμάστε και το Firefox preloader το οποίο κάνει τον firefox στα windows να ξεκινάει όσο γρήγορα και ο internet explorer

Get Firefox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *