Πειράζοντας το Remote desktop των windows.

Το προεπιλεγμένο port για το remote desktop είναι to 3336 αν θέλετε να το αλλάξετε ακολουθήστε τα παρακάτω:

Βρείτε το παρακάτω κλειδί στο μητρώο των windows (εκτελεστε απο το run του start menu το regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer \WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
Στο Edit menu, πατήστε Modify, μετά επιλέξτε Decimal, πληκτρολογήστε το νέο port και πατήστε ΟΚ.

Σημείωση: Από εδώ και στο εξής αν θέλετε να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή με το remote desktop δεν πρέπει να βάλετε μόνο το computer_name , αλλά computer_name:i όπου το i είναι το νέο port που βάλατε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *