Harry The Bot– Αλληλεπίδραση με conversational interface και δημιουργία ενός chatbot

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας της Αθηνάς Χρα από Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία ενός chatbot, το οποίο θα βοηθάει το χρήστη να βρει την καταλληλότερη θέση εργασίας με βάση τα κριτήρια που του παρέχει. Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα, το bot είναι υπεύθυνο για την αναζήτηση στη βάση δεδομένων και να συγκρίνει τις θέσεις που έχει με τα κριτήρια του κάθε χρήστη και να επιστρέψει 10 από αυτές. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται κάθε μέρα με τις πιο πρόσφατες θέσεις μέσω του CareerJet API και το bot στέλνει στο χρήστη κάθε βδομάδα ένα μήνυμα για να τον κρατάει ενήμερο για νέες θέσεις. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί, μπορεί να το απενεργοποιήσει. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ανανεώσει τα κριτήρια, ή να διαγράψει το προφίλ του ή και να δοκιμάσει ξανά να εμφανίσει θέσεις χειροκίνητα· σε περίπτωση που δεν είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να τρέχει σε Facebook Messenger και Skype και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Bot Framework σε .ΝΕΤ.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (facebook messenger)

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής (skype)

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Φωτεινή Πετσίνη μπορεί εδώ:
chra{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

HealthMe App – Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την παροχή συμβουλών υγείας

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας της Φωτεινής Πετσίνη από Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η δημιουργία εφαρμογής για φορητές συσκευές που έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει συμβουλές υγείας ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την καθημερινότητα του χρήστη. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο χρήστης είναι το Log in. Αν δεν έχει λογιαριασμό κάνει Register. Στη συνέχεια συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο που αφορά το φύλο, την ηλικία και τις συνήθείες του, όπως για παράδειγμα το αν γυμνάζεται ή το αν καπνίζει. Τέλος, η εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Drools Workbench, βασισμένο στην τεχνολογία των Business Rules Management System, εμφανίζει στον χρήστη τις συμβουλές υγείας (tips).

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να τρέχει σε Android και UWP (Windows) και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ακολουθεί ένα video demonstration του backend που είναι βασισμένο στο drools (rule based engine):

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Φωτεινή Πετσίνη μπορεί εδώ:
foteinipetsini{AT}gmail[DOT]com

SentiMeter: Ανάπτυξη εφαρμογής sentiment analysis με χρήση της αρχιτεκτονικής των microservices

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας του Δημήτρη Καλλιβωκά από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο εκτελεί ανάλυση συναισθήματος από δεδομένα χρηστών στο internet, όπως social media, forums, κ.λ.π. Η ανάλυση συναισθήματος ή αλλιώς εξόρυξη γνωμών (sentiment analysis – opinion mining) είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα σύστημα καλείται να αναγνωρίσει το συναίσθημα που εκφράζει ένα άτομο μέσα από κάποιο κείμενο του.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελείται από δύο υποσυστήματα. Το πρώτο είναι η FrontEnd Web εφαρμογή SentiMeter, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τέτοια αιτήματα για ανάλυση συναισθήματος. Αυτή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας .NET τεχνολογίες και εδώ μπορείτε να δείτε ένα video demonstration των βασικών της λειτουργιών:

Το δεύτερο και βασικότερο υποσύστημα είναι ένας BackEnd Server με έργο να ικανοποιεί τα αιτήματα που λαμβάνει από την εφαρμογή. Σε πρώτο στάδιο εκτελεί εξόρυξη κειμένων από τις διαδικτυακές πηγές που επέλεξε ο χρήστης, στην συνέχεια ανάλυει και κατατάσσει καθένα από αυτά ως θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο, και τελός υπολογίζει αποτελέσματα τα οποία στέλνει πίσω στην εφαρμογή. Το υποσύστημα αυτό, προκειμένου να είναι scalable και reliable σχεδιάστηκε ως cloud application χρησιμοποιώντας το Micrososft Service Fabric με την αρχιτεκτονική των microservises. Επιπλέον, το σύστημα είναι επεκτάσιμο (extensible) με την έννοια της εύκολης υποστήριξης επιπλέον πηγών, σε προγραμματιστικό επίπεδο. Ακολουθεί ένα video demonstration που καταδεικνύει το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας – ανθεκτικότητας (reliability – durability), που του προσδίδει η υλοποίηση του με χρήση του Service Fabric.

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Καλλιβωκα Δημήτρη μπορεί εδώ:
kallivokas{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

WineryApp: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για αυτόματη πρόταση επιλογής κρασιού.

Η διπλωματική του Αμούργη Ξενοφώντα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε. Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές που έχει την δυνατότητα να προτείνει κρασιά σε χρήστες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το πρώτο πράγμα που ζητείτε απ’ το χρήστη είναι να πραγματοποιήσει είσοδο (Log in) με το προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook. Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του και τις προτιμήσεις του στο κρασί. Τέλος η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα rule based engine βασισμένο στην τεχνολογία Windows Workflows και στο  CodeEffects Rule engine , δίνει στο χρήστη μια λίστα με κρασιά που αντιστοιχούν στις προτιμήσεις του. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να τρέχει στη πλατφόρμα του Android και στην Universal πλατφόρμα των Windows και υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή εδώ και να δείτε τον πηγαίο κώδικα εδώ.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ακολουθεί ένα video demonstration του rule based engine το οποίο είναι βασισμένο στο CodeEffects:

Ακολουθεί ένα video demonstration του rule based engine το οποίο είναι βασισμένο στο .net WWF:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αμούργη Ξενοφώντα μπορεί εδώ:
amourgis{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr

Διπλωματικές Εργασίες 2017 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Ανάπτυξη εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την υποδομή blockchain

Όλα ξεκίνησαν με το bitcoin το οποίο είχε βασιζόταν στο blockchain για να διασφαλιστεί με μαθηματικό/κρυπτογραφικό τρόπο ότι οι συναλλαγές είναι “σωστές”. Η ιδέα ήταν ενδιαφέρουσα και μετά ήρθε το ethereum (“blockchain 2.0”) που προσπάθησε να επεκτείνει την ιδέα του blockchain για να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες εφαρμογές εκτός από crypto-currencies. Έτσι φτάσαμε στα smart contracts.

Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την υποδομή blockchain.

Σχετικές Αναφορές:

Διπλωματική – BookAdvisor: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την αυτόματη πρόταση βιβλίων σε χρήστες

Η διπλωματική του Φίλιππου Λάβδα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.
Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για κινητά που έχει την δυνατότητα να προτείνει βιβλία σε χρήστες ανάλογα με την προτίμηση τους. Πιο συγκεκριμένα, αφού συνδεθεί ο χρήστης με τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook θα μπορεί να περιηγηθεί στην κεντρική σελίδα όπου του παρουσιάζονται διάφορα βιβλία. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βαθμολογήσει κάποια από τα βιβλία και αναλόγως τη βαθμολογία που θέτει, δημιουργείται αυτόματα ένα προφίλ με τις προτιμήσεις του. Τέλος χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως το collaborative filtering, το σύστημα μπορεί να προτείνει βιβλία στο χρήστη σύμφωνα με το προφίλ του.
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για τα τρία βασικά λειτουργικά iOS, Android και Windows και υλοποιήθηκε με βάση την αρχιτεκτονική του cross-platform με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ. και ο κώδικας Ακολουθεί ένα video demostration:


Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με το Φίλιππο Λάβδα μπορεί εδώ:
Lavdas[DOT]filippos{AT}hotmail[DOT]com

Διπλωματική – Ανάπτυξη εφαρμογής φορητών συσκευών για ανίχνευση του συναισθήματος των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση σε έναν χώρο με χρήση cognitive services

Η διπλωματική του Ηλίας Παπανικολάου από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Στην παρούσα διπλωματική αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα που έχει σαν στόχο την εξόρυξη πληροφορίας για τα συναισθήματα των ανθρώπων σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Αναπτύχθηκε μια mobile , χρησιμοποιώντας cross-platform αρχιτεκτονική, στην οποία κάθε χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τον χώρο στον οποίο θέλει να εξάγει την πληροφορία, θα τοποθετεί τη συσκευή του η οποία θα λαμβάνει περιοδικά φωτογραφίες και θα τις στέλνει στον server. Ο server θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει την χρήσιμη πληροφορία με τη χρήση των Cognitive Services σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, ο χρήστης θα μπορεί να εισέλθει στην ιστοσελίδα με τα προσωπικά του στοιχεία, όπου και θα μπορεί να δει γραφικά, τα συνολικά αποτελέσματα του χώρου που τον ενδιαφέρει.

Ακολουθεί ένα video demostration:

Η εφαρμογή είναι διαθέσημη εδώ: http://emotionsxserver.azurewebsites.net/

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Ηλία Παπανικολάου μπορεί εδώ: papaniki{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματικές Εργασίες 2016-17 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Αλληλεπίδραση με conversational interface και ανάπτυξη ενός bot

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των chat εφαρμογών (viber, fb messanger, skype κ.α.) υπάρχει μία τάση από τους χρήστες να προτιμούν αυτού του είδους την αλληλεπίδραση μέσω ενός conversational interface. Αρκετές μεγάλες εταιρίες πληροφορικής (facebook, microsoft, skype, slack, google, amazon) έχουν φτιάξει πλατφόρμες για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη bots που θα αλληλοεπιδρούν με τους χρήστες μέσω του εκάστοτε conversational interface.

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός bot σαν τα ακόλουθα https://bots.botframework.com/.

Σχετικές Αναφορές:

2. Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση της αρχιτεκτονικής των microservices – Σύγκριση με άλλες αρχιτεκτονικές

Αρκετές μεγάλες εταιρίες όπως το Spotify, το eBay και το Netflix έχουν μετατρέψει την υποδομή τους να κάνει χρήση της αρχιτεκτονικής microservices (μεταβαίνοντας από την παλαιότερη monolithic).

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή με χρήση της αρχιτεκτονικής microservices και πιο συγκεκριμένα με χρήση του Azure Service Fabric.

Σχετικές Αναφορές:

Διπλωματική – BeachesGuideApp: Εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό με σκοπό την δημιουργία εφαρμογής με θέμα την περιήγηση στις παραλίες της Ελλάδας

Η διπλωματική του Παναγιώτη Καψάλη από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής αναπτύχθηκε μια εφαρμογή, που  συγκεντρώνει πληροφορία από το κοινωνικό δίκτυο Foursquare (api) καθώς και από άλλες σελίδες του Διαδικτύου (scaping).
Εφόσον γίνει η εξόρυξη της πληροφόρίας, έπεται η αποθήκευσή της σε μία MySQL βάση δεδομένων, τα στοιχεία που εξάγωνται είναι το όνομα της παραλίας, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της τοποθεσίας που βρίσκεται η παραλία, η διεύθυνση, η περιοχή της παραλίας καθώς και περιγραφές και σχόλια των χρηστών των σελίδων του διαδικτύου και του Foursquare. Η πληροφορία υπάρχει στη βάση δεδομένων γίνεται expose μέσω web services τα οποία καταναλώνονται από την εφαρμογή.
Αρχικά παρουσιάζεται μια λίστα των παραλιών της Ελλάδας, στην συνέχεια με την ενργοποίηση του GPS του κινητού παρουσιάζονται οι πιο κοντινές στον χρήστη παραλίες. Επίσης υπάρχει μπάρα αναζήτησης των παραλιών, καθώς και χάρτης που δείχνει τις πιο κοντινές στον χρήστη παραλίες

Στη συνέχεια ακολουθεί video demonstration της εφαρμογής:

ένα video demostration για το πως με τη χρήση του scrapy γίνεται η εξαγωγή πληροφορίας:

ένα video demostration για το πως με τη χρήση του portia scrapinghub γίνεται η εξαγωγή πληροφορίας:

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ και ο κώδικας είναι διαθέσημος εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Καψάλη Παναγιώτη μπορεί εδώ: kapsali{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματική – Οπτικοποίηση και αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων

Η διπλωματική του Κώστα Σαρρή από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής αναπτύχθηκε ένα σύνολο γραφημάτων αναπράστασης και αλληλεπίδρασης μεγάλου όγκου δεδομένων.

Στο πρώτο σκέλος αναπτύχθηκαν 2 στατικά γραφήματα με βάση τη βιβλιοθήκη γραφικών σε javascript d3.js καθώς και ένα σύνολο άλλων τεχνολογιών που προσδίδουν στο γράφημα τρισδιάστατες ιδιότητες.

Στο δεύτερο σκέλος δημιουργήθηκαν ενεργά γραφήματα με χρήση του προγράμματος microsoft power-bi αναπτύσσοντας σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Στη συνέχεια ακολουθεί video demonstration των γραφημάτων:


Ο κώδικας είναι διαθέσημος εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Σαρρή Κωνσταντίνο μπορεί εδώ: sarriskwstantinos@gmail.com