Ανάπτυξη εφαρμογής Έξυπνης Πόλης βασισμένη σε Δίκτυα Αισθητήρων που βασίζονται στο ασύρματο δίκτυο χαμηλής ισχύος LoRaWAN και σε υποδομή στο cloud

Αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τoυ Αριστοτέλη Λαμπούση από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η ανάπτυξη εφαρμογής φορητών συσκευών για την διαχείριση αισθητήρων στο δίκτυο LoRaWAN.

Στις μέρες μας ο αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών που είναι συνδεμένες στο διαδίκτυο όλο ένα και αυξάνεται. Μεχρι το τέλος του 2020 το πλήθος των συσκευών με δυνατότητες συνδεσιμότητας αναμένεται να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια. Μεγάλο ποσοστό των συσκευών που ειναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο αποτελούν αυτό που ονομάζουμε Διαδίκτυο των πράγματων (Internet of Things). Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του IoT είναι εξασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω του internet για όλες τις συσκευές.

Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία LoRa. Είναι ένα νέο ασύρματο πρωτόκολλο, σχεδιασμένο για επικοινωνίες μεγάλης εμβέλειας σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Στόχο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας cross-platform mobile εφαρμογής που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξοικειωμένους χρήστες για τη σύνδεση και παρακολούθηση αισθητήρων στο δίκτυο LoRaWAN με χρήση κινητής συσκευής αξιοποιώντας την τεχνολογία LoRa.

Επιπλέων, περιγράφετε η διαδικασία σύνδεσης ενός LoRa Gateway στο δίκτυο The Things Network, για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο gateway στην τοποθεσία του χρήστη.

Ακολουθεί ένα video demonstration της εφαρμογής:

Ακολουθεί ένα video demonstration σύνδεσης του LORA Gateway στο TTN (TheThingsNetwork):

Ο κώδικας της διπλωματικής εργασίας είναι διαθέσιμος εδώ και το κείμενο εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αριστοτέλη Λαμπούση μπορεί εδώ: aristotelis.lampousis{AT}gmail[DOT]com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *