Διπλωματική – BookAdvisor: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την αυτόματη πρόταση βιβλίων σε χρήστες

Η διπλωματική του Φίλιππου Λάβδα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.
Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής δημιουργήθηκε μια εφαρμογή για κινητά που έχει την δυνατότητα να προτείνει βιβλία σε χρήστες ανάλογα με την προτίμηση τους. Πιο συγκεκριμένα, αφού συνδεθεί ο χρήστης με τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook θα μπορεί να περιηγηθεί στην κεντρική σελίδα όπου του παρουσιάζονται διάφορα βιβλία. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βαθμολογήσει κάποια από τα βιβλία και αναλόγως τη βαθμολογία που θέτει, δημιουργείται αυτόματα ένα προφίλ με τις προτιμήσεις του. Τέλος χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως το collaborative filtering, το σύστημα μπορεί να προτείνει βιβλία στο χρήστη σύμφωνα με το προφίλ του.
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για τα τρία βασικά λειτουργικά iOS, Android και Windows και υλοποιήθηκε με βάση την αρχιτεκτονική του cross-platform με χρήση του εργαλείου Xamarin.Forms.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εδώ. και ο κώδικας Ακολουθεί ένα video demostration:


Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με το Φίλιππο Λάβδα μπορεί εδώ:
Lavdas[DOT]filippos{AT}hotmail[DOT]com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *