Διπλωματικές Εργασίες 2016-17 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Αλληλεπίδραση με conversational interface και ανάπτυξη ενός bot

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των chat εφαρμογών (viber, fb messanger, skype κ.α.) υπάρχει μία τάση από τους χρήστες να προτιμούν αυτού του είδους την αλληλεπίδραση μέσω ενός conversational interface. Αρκετές μεγάλες εταιρίες πληροφορικής (facebook, microsoft, skype, slack, google, amazon) έχουν φτιάξει πλατφόρμες για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη bots που θα αλληλοεπιδρούν με τους χρήστες μέσω του εκάστοτε conversational interface.

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός bot σαν τα ακόλουθα https://bots.botframework.com/.

Σχετικές Αναφορές:

2. Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση της αρχιτεκτονικής των microservices – Σύγκριση με άλλες αρχιτεκτονικές

Αρκετές μεγάλες εταιρίες όπως το Spotify, το eBay και το Netflix έχουν μετατρέψει την υποδομή τους να κάνει χρήση της αρχιτεκτονικής microservices (μεταβαίνοντας από την παλαιότερη monolithic).

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή με χρήση της αρχιτεκτονικής microservices και πιο συγκεκριμένα με χρήση του Azure Service Fabric.

Σχετικές Αναφορές:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *