Διπλωματικές Εργασίες 2013-14 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τις διπλωματικές και θέλει επιπλέον πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.

1. Έξυπνη παρουσίαση Νέων σε συσκευές Κινητών Τηλεφώνων

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετηθούν και αξιολογηθεί πειραματικά μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων που θα παρουσιάζει οπτικο-ακουστικά νέα (web content, rss feeds, social news) στους χρήστες. Οι χρήστες θα εισάγουν στην εφαρμογή urls, rss urls, ή/και το λογαριασμό για το αγαπημένο τους κοινωνικό δίκτυο (πχ facebook) και λοιπές παραμέτρους και η εφαρμογή θα τους παρουσιάζει ηχητικά και με εικόνες τα νέα και ενδιαφέροντα post/news της ημέρας.

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://www.ihearnetwork.com/
 2. http://www.qwiki.com/
 3. text-to-speech (TTS) engines (http://www.geoffsimons.com/2012/06/7-best-android-text-to-speech-engines.html)
 4. http://popcornjs.org/

2. Ανάπτυξη εφαρμογής σε φορητές συσκευές εξόρυξης ομοιότητας χρηστών
Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι είναι οι χρήστες που έχουν λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και αυτοί που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα που ως στόχο θα έχει την εύρεση ομοιότητας μεταξύ προφίλ χρηστών και το οποίο θα:

 • κάνει εξόρυξη γνώσης από το διαδίκτυο μαζεύοντας πληροφορίες για το προφίλ των χρηστών
 • διασυνδέεται με τα προφίλ των χρηστών στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα μαζεύοντας πληροφορίες για αυτά
 • καταγράφει την τοποθεσία του χρήστη από την φορητή συσκευή
 • βρίσκει την ομοιότητα μεταξύ προφίλ χρηστών σε διάφορες κατηγορίες και συνολικά

Πιο αναλυτικά θα:

 • αναπτυχθεί μία εφαρμογή για φορητές συσκευές σε κάποια από τις πλατφόρμες (android, windows phone, iphone)
 • αναπτυχθούν τα απαιτούμενα web services που θα λαμβάνουν τα δεδομένα από την φορητή συσκευή και θα τα αποθηκεύουν σε βάση δεδομένων κεντρικά
 • θα εξεταστούν όλες οι τεχνολογίες που βοηθάνε στο να μπορεί η συγκεκριμένη υλοποίηση να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό χρηστών (nosql databases, graph databases, mahout)

Το πρώτο βήμα στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής είναι να εξαχθεί η ομοιότητα μεταξύ χρηστών. Αφού γίνει αυτό, το σύνολο των δεδομένων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως να προτείνει σε έναν χρήστη άλλους χρήστες με παρόμοιο προφίλ στην περιοχή που βρίσκεται κ.α.

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://www.pipl.com/
 2. Mining the Social Web – http://shop.oreilly.com/product/0636920010203.do
 3. https://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/connect/cscw_10/docs/p41.pdf
 4. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1463477
 5. http://www.cs.ucdavis.edu/research/tech-reports/2009/CSE-2009-23.pdf
 6. http://islab.kaist.ac.kr/chungcw/InterConfPapers/user_sim.pdf
 7. Keyword: mining user similarity

Μπορείτε να δείτε και τις υπόλοιπες διπλωματικές του εργαστηρίου εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *