Διπλωματικές Εργασίες 2015-16 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό με σκοπό την δημιουργία εφαρμογής με θέμα την περιήγηση στις παραλίες της Ελλάδας

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής συλλογής δεδομένων, σχόλιων για τις παραλίες της Ελλάδας από τα κοινωνικά δίκτυα (Twitter , Facebook , Foursquare) αλλά και από πηγές του Διαδικτύου ( χρήση Custom Search Api και focused crawler) με σκοπό την προβολή τους και την περιήγηση των χρηστών σε αυτές.

Σχετικές Αναφορές:

2. Οπτικοποίηση και αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

 • εξερευνηθούν διάφορες τεχνολογίες οπτικοποίησης και αλληλεπίδρασης μεγάλου αριθμό δεδομένων
 • θα εφαρμοστούν στα δεδομένα της βάσης δεδομένων FINDbase.org

Σχετικές Αναφορές:

3. Winery App: Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για αυτόματη πρόταση επιλογής κρασιού

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

 • Αναπτυχθεί μία εφαρμογή σε φορητές συσκευές για αυτόματη πρόταση επιλογής κρασιού
 • Χρήση τεχνικών machine learning, recommendation systems, collaborative filtering και rule based engine

Σχετικές Αναφορές:

 • https://itunes.apple.com/us/app/winequest/id523235593?mt=8

4. HealthMe App – Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την παροχή συμβουλών υγείας

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

 • Αναπτυχθεί μία εφαρμογή σε φορητές συσκευές για την παροχή συμβουλών υγείας με βάση χαρακτηριστικά του χρήστη και τη γεωγραφική του τοποθεσία
 • Χρήση rule based engine back end
 • Χρήση push notifications

Σχετικές Αναφορές:

 

Διπλωματική – Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων δημοφιλούς περιεχομένου σε ιστοσελίδες

Η διπλωματική του Ιωάννη Σμυρνιού από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξης ενός συστήματος συστάσεων δημοφιλούς περιεχομένου σε ιστοσελίδες. Για την διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθεί ένα δυαδικό αυτορυθμιζόμενο Splay δέντρο, με κάθε κόμβο του να αναπαριστά μια σελίδα. Οι σελίδες με μεγάλο αριθμό επισκέψεων σε συγκεκριμένο χρόνο θα οδηγούνται στην ρίζα του δέντρου από όπου θα ανακτώνται και θα προβάλλονται στον χρήστη.

Στη συνέχεια ακολουθεί video demonstration:

Το extension είναι διαθέσιμο εδώ και ο κώδικας είναι διαθέσημος εδώ.

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Ιωάννη Σμυρνιό μπορεί εδώ: smyrnios{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματικές Εργασίες 2014-15 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών μεγάλου όγκου δεδομένων

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αξιολογηθούν πειραματικά πλατφόρμες επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου όπως τα ακόλουθα:

 • Apache Tez – http://tez.apache.org/
 • Apache Spark – https://spark.apache.org/
 • Apache™ Hadoop – http://hadoop.apache.org/
 • Apache Drill – http://incubator.apache.org/drill/
 • Apache Storm – https://storm.incubator.apache.org/
 • Apache Samza – http://samza.incubator.apache.org/
 • Apache Giraph – http://giraph.apache.org/
 • Impala – http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/products-and-services/cdh/impala.html

Οι παραπάνω πλατφόρμες θα αξιολογηθούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αλγόριθμοι εξόρυξης γνώσης: ομαδοποίηση αντικειμένων, εξαγωγή κανόνων συσχέτισης
 • Αλγόριθμοι επεξεργασίας κειμένων: εύρεση προτύπων, summarization κ.α.
 • Αλγόριθμοι επεξεργασίας γράφων
 • κ.α.

Σχετικές Αναφορές:

 • hortonworks – http://hortonworks.com/
 • mapr – https://www.mapr.com/
 • cloudera – http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/home.html

2. Πειραματική αξιολόγηση τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων νέας γενιάς

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αξιολογηθούν πειραματικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως τα ακόλουθα:

 • Column Store
  • https://cassandra.apache.org
 • Document Store
  • http://www.mongodb.org/
  • http://couchdb.apache.org/
 • Key Value
  • http://redis.io/
  • http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/berkeleydb/overview/index.html
 • Graph
  • http://www.neo4j.org/
  • http://research.microsoft.com/en-us/projects/trinity/
  • http://giraph.apache.org/
 • NewSQL
  • http://www.nuodb.com/
  • http://voltdb.com/

Οι παραπάνω πλατφόρμες θα αξιολογηθούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • εκτέλεση απλών ερωτημάτων (select/where, aggregates)
 • εκτέλεση ερωτημάτων σύνδεσης (joins)
 • εκτέλεση σύνθετων ερωτημάτων αναζήτησης λέξεων κλειδιών και geolocation
 • κ.α.

Σχετικές Αναφορές:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 • http://nosql-database.org/
 • http://en.wikipedia.org/wiki/NewSQL

Διπλωματικές Εργασίες 2013-14 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τις διπλωματικές και θέλει επιπλέον πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.

1. Έξυπνη παρουσίαση Νέων σε συσκευές Κινητών Τηλεφώνων

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετηθούν και αξιολογηθεί πειραματικά μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων που θα παρουσιάζει οπτικο-ακουστικά νέα (web content, rss feeds, social news) στους χρήστες. Οι χρήστες θα εισάγουν στην εφαρμογή urls, rss urls, ή/και το λογαριασμό για το αγαπημένο τους κοινωνικό δίκτυο (πχ facebook) και λοιπές παραμέτρους και η εφαρμογή θα τους παρουσιάζει ηχητικά και με εικόνες τα νέα και ενδιαφέροντα post/news της ημέρας.

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://www.ihearnetwork.com/
 2. http://www.qwiki.com/
 3. text-to-speech (TTS) engines (http://www.geoffsimons.com/2012/06/7-best-android-text-to-speech-engines.html)
 4. http://popcornjs.org/

2. Ανάπτυξη εφαρμογής σε φορητές συσκευές εξόρυξης ομοιότητας χρηστών
Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι είναι οι χρήστες που έχουν λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και αυτοί που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα που ως στόχο θα έχει την εύρεση ομοιότητας μεταξύ προφίλ χρηστών και το οποίο θα:

 • κάνει εξόρυξη γνώσης από το διαδίκτυο μαζεύοντας πληροφορίες για το προφίλ των χρηστών
 • διασυνδέεται με τα προφίλ των χρηστών στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα μαζεύοντας πληροφορίες για αυτά
 • καταγράφει την τοποθεσία του χρήστη από την φορητή συσκευή
 • βρίσκει την ομοιότητα μεταξύ προφίλ χρηστών σε διάφορες κατηγορίες και συνολικά

Πιο αναλυτικά θα:

 • αναπτυχθεί μία εφαρμογή για φορητές συσκευές σε κάποια από τις πλατφόρμες (android, windows phone, iphone)
 • αναπτυχθούν τα απαιτούμενα web services που θα λαμβάνουν τα δεδομένα από την φορητή συσκευή και θα τα αποθηκεύουν σε βάση δεδομένων κεντρικά
 • θα εξεταστούν όλες οι τεχνολογίες που βοηθάνε στο να μπορεί η συγκεκριμένη υλοποίηση να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό χρηστών (nosql databases, graph databases, mahout)

Το πρώτο βήμα στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής είναι να εξαχθεί η ομοιότητα μεταξύ χρηστών. Αφού γίνει αυτό, το σύνολο των δεδομένων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως να προτείνει σε έναν χρήστη άλλους χρήστες με παρόμοιο προφίλ στην περιοχή που βρίσκεται κ.α.

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://www.pipl.com/
 2. Mining the Social Web – http://shop.oreilly.com/product/0636920010203.do
 3. https://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/connect/cscw_10/docs/p41.pdf
 4. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1463477
 5. http://www.cs.ucdavis.edu/research/tech-reports/2009/CSE-2009-23.pdf
 6. http://islab.kaist.ac.kr/chungcw/InterConfPapers/user_sim.pdf
 7. Keyword: mining user similarity

Μπορείτε να δείτε και τις υπόλοιπες διπλωματικές του εργαστηρίου εδώ.

Διπλωματική – B-havio – Ανάπτυξη εφαρμογής Social fMRI (πρόβλεψη συμπεριφοράς) σε φορητές συσκευές Αndroid

Η διπλωματική του Καγκλή Βασίλειου από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερες είναι οι φορητές συσκευές. Μια φορητή συσκευή αισθάνεται δεκάδες σήματα εισόδου κάθε λεπτό. Σήματα όπως η τοποθεσία μας, η κίνηση, η δραστηριότητα στις εφαρμογές του κινητού μας, το WiFi, το 3G, άλλες συσκευές σε κοντινή απόσταση, και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα σήματα εισόδου αν συνδυαστούν μαζί, με σωστό τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να συμπεράνουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα για μας και το περιβάλλον μας.

Το Funf Open Sensing Framework αναπτύχθηκε από το MIT σαν ανοιχτή πλατφόρμα και μετατρέπει κάθε φορητή συσκευή σε έναν έξυπνο αισθητήρα δεκάδων σημάτων εισόδου.
Ουσιαστικά, η βιβλιοθήκη μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους και πώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον γύρο τους. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα για να δούμε τις τάσεις, τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στην επικοινωνία, αλλά και καταγραφή όλων αυτών των συμπερασμάτων για προσωπική χρήση.

Το D3.js είναι μια βιβλιοθήκη γραμμένη σε JavaScript για να βοηθήσει οποιονδήποτε θέλει να την οπτικοποιήσει δεδομένα. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίηση των δεδομένων που θα συλλέγονται από το Funf Framework.

Στην παρούσα διπλωματική χρησιμοποιήσαμε το Funf Framework σε συνδυασμό με το D3.js για συλλογή δεδομένων από το κινητό, παροχή αυτοματισμών μέσω της εφαρμογή και πρόσβαση στις οπτικοποιήσεις των δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας.

Η εφαρμογή B-havio είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ η ιστοσελίδα της εφαρμογής βρίσκεται εδώ.

Στη συνέχεια ακολουθούν video demonstrations για την εφαρμογή και την ιστοσελίδα:
Client Side:

Server Side:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Καγκλή Βασίλειο μπορεί εδώ: kagklis{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματική – SkroutzPivot – Αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων – Pivot

Η διπλωματική της Κολοτούρου Παυλίνας από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Το PivotViewer είναι μια τεχνολογία που αναπτύχτηκε από τη Microsoft με στόχο να κάνει πιο εύκολη την αλληλεπίδραση με μεγάλο πλήθος δεδομένων. Ένας από τους κεντρικούς στόχους κατά την διάρκεια του σχεδιασμού του pivot ήταν ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή το οποίο απλοποιεί την πολυπλοκότητα και το μεγάλο πλήθος των δεδομένων με χρήση ενός έξυπνου user interface.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήσαμε το Skroutz.gr Api και το συνδυάσαμε με το PivotViewer για καλύτερη αναζήτηση και οπτικοποίηση του πλήθους δεδομένων που παρέχει το skroutz.gr.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για ένα υποσύνολο των δεδομένων που έχει το skroutz.gr εδώ και στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα video demostration:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Κολοτούρου Παυλίνα μπορεί εδώ: kolotourou{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματική – PatraAR – Augmented Reaility – Patra,Greece layer for Layar

Η διπλωματική του Ελευθέριου Νικολίτσιου από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Ο Layar Reality Browser δείχνει τι υπάρχει κοντά σας, εμφανίζοντας πληροφορίες πάνω από τον πραγματικό κόσμο όπως εμφανίζετε από την κάμερα του κινητού σας. Η τεχνολογία αυτή αποκαλείτε Augmented Reality.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα θα περιγράψουμε μια εφαρμογή η όποια συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες πηγές δεδομένων. Σαν πηγές χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες: secretpatras.gr, patrasevents.gr, soffer.gr/patra οι οποίες περιέχουν διάφορες πληροφορίες που αφορούν τα καταστήματα της Πάτρας. Στην συνέχεια μέσω μιας πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας (Layar) για φορητές συσκευές δημιουργούμε το δικό μας επίπεδο, στο οποίο φορτώνονται οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τις παραπάνω ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές είναι αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων και χαρακτηρίζονται από ένα γεωγραφικό στίγμα. Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται οι ψηφιακές πληροφορίες του επιπέδου μας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του Layar Browser το οποίο είναι διαθέσιμο για android και ios. Το layer έχει όνομα PatraAR.

Μπορείτε να δείτε ένα video demostration:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Ελευθέριο Νικολίτσιο μπορεί εδώ: nikoltsios{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματική – Map Your Notes – Υλοποίηση χαρτογράφησης σημειωμάτων χρήστη – Andoid App

Η διπλωματική του Λάμπρου Γκοτσούλια από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android, η οποία χρησιμοποιεί τη γνώση της τρέχουσας θέσης του χρήστη. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε ονομάζεται MapYourNotes, και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εντοπισμού θέσης επιτρέπει στο χρήστη να εντοπίσει την τρέχουσα θέση του, και να “επικολλήσει” ένα σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει κείμενο και φωτογραφία, στη θέση αυτή σε ένα ηλεκτρονικό χάρτη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών διαφορετικών τρόπων παρουσίασης των σημειωμάτων, ενώ εκτός από τη συσκευή του, τα δεδομένα αποθηκεύονται και σε ένα απομακρυσμένο εξυπηρετητή (server). Με τον τρόπο αυτό, τα σημειώματα ενός χρήστη είναι προσβάσιμα από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει εγκατεστημένη την εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη προς εγκατάσταση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του Android Market εδώ.

Μπορείτε να δείτε ένα video demostration:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Λάμπρο Γκοτσούλια μπορεί εδώ: gkotsoul{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματική – WhatWhereWho – Location Aware Chat – Andoid App

Η διπλωματική της Γεωργοπούλου Αργυρος από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Αναπτύχθηκε μία mobile εφαρμογή για Android  Σκοπός της εφαρμογής είναι η επικοινωνία μεταξύ χρηστών της εφαρμογής που βρίσκονται σε συγκεκριμένη ακτίνα αλλά και η δημιουργία ενός παγκόσμιου οδηγού πάνω στο χάρτη της εφαρμογής για διάφορα θέματα όπως φαγητό, διασκέδαση, αξιοθέατα και άλλα, από τους ίδιους τους χρήστες.  Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να ορίζει μια ακτίνα γύρω του σε χιλιόμετρα και μπορεί να συνομιλεί με χρήστες που βρίσκονται εντός αυτής. Επιπλέον προσφέρεται η λειτουργία δημιουργία μηνύματος στην τοποθεσία του χρήστη και η εμφάνισή του στο χάρτη. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης κατηγορία μηνυμάτων για τις οποίες θέλει να ενημερωθεί και έτσι να εμφανίζονται στο χάρτη μηνύματα που έχουν γράψει άλλοι χρήστες για αυτήν την κατηγορία και σε τοποθεσίες που ανήκουν στην συγκεκριμένη ακτίνα.

Έτσι χρησιμοποιώντας πληροφορίες της τοποθεσίας του χρήστη, τα Google Maps και τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου από την συσκευή το WhatWhereWho παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας στον χώρο αλλά και της προβολής χρήσιμων πληροφοριών για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος.

Το όνομα της εφαρμογής είναι WhatWhereWho και είναι διαθέσιμη στο android market από όπου μπορείτε να τη κατεβάσετε.

Μπορείτε να δείτε ένα video demostration:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Γεωργοπούλου Αργυρώ μπορεί εδώ: georgopoul{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Διπλωματικές Εργασίες 2011-12 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τις διπλωματικές και θέλει επιπλέον πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου..

1. Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware) σε mobile συσκευές
Στις μέρες μας όλο και περισσότερες είναι οι φορητές συσκευές οι οποίες έχουν ενσωματωμένα υποσυστήματα gps και ασύρματο internet. Επίσης έχουν αναπτυχτεί πολύ οι τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης του χρήστη, οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που προκύπτουν από την ip, την κυψέλη που είναι συνδεδεμένο το κινητό και τον gps δέκτη.
Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχτεί μία εφαρμογή για φορητές συσκευές (σε κάποια από τις πλατφόρμες iOS, android windows phone 7) η οποία έχει επίγνωση της θέσης του χρήστη και θα συνδυάζει social χαρακτηριστικά.
Δείτε τους συνδέσμους που ακολουθούν για περισσότερες λεπτομέρειες. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα είναι κοντά σε κάποιες από τις ιδέες που παρουσιάζονται στους συνδέσμους που ακολουθούν.
Σχετικές Αναφορές:
1. http://gigaom.com/2011/05/04/need-some-part-time-work-use-your-iphone/
2. http://techcrunch.com/2011/09/16/the-new-social-network-whos-nearby-not-who-you-know/
3. http://www.newsbytes.gr/sonar-learn-about-people-around-you
4. http://aboutfoursquare.com/foursquare-monopoly-foursquaropoly/

2. Ανάπτυξη ενός Έξυπνου Αφηγητή Ειδήσεων με πολυμεσική μορφή  (εικόνα, ήχος, κείμενο) για φορητές συσκευές
Η υλοποίηση ενός έξυπνου αφηγητή ειδήσεων συλλεγμένων από το διαδίκτυο μπορεί να οργανωθεί στα ακόλουθα υποσυστήματα :
1. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από διάφορες πηγές πληροφορίας και ειδήσεων από το διαδίκτυο με χρήση έξυπνων αλγορίθμων έτσι ώστε να ομαδοποιούνται ίδιες πληροφορίες.
2. Εξατομίκευση την πληροφορίας που επιθυμεί να βλέπει ο χρήστης με βάση προκαθορισμένα σενάρια που θα μπορεί να ορίσει και βασισμένα σε tags, την τοποθεσία του χρήστη κ.α.
3. Ανάπτυξη μίας εφαρμογής για φορητές συσκευές (σε κάποια από τις πλατφόρμες iOS, android, windows phone 7) η οποία θα παρουσιάζει με audio-visual τρόπο και fancy narration (φανταχτερή αφήγηση) την πληροφορία η οποία έχει συλλεχθεί από το πληροφοριακό σύστημα στο Βήμα 1 και με βάση τις επιλογές του χρήστη στο βήμα 2.

Σχετικές Αναφορές:
1. http://www.qwiki.com/

3. Ανάπτυξη NUI (Natural User Interface) εφαρμογών με χρήση Kinect
Στις μέρες μας έχουμε περάσει από το Text-based user interface στο Graphical User Interface (GUI) και θέλουμε να μεταβούμε στο Natural User Interface (NUI) που οδηγεί στο να είναι η επαφή μας με τους υπολογιστές όσο πιο φυσική γίνεται.
Το Microsoft Kinect είναι μία από τις τεχνολογίες που μπορεί να βοηθήσει στο να φτιαχτούν εφαρμογές NUI. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχτεί μια εφαρμογή για περιβάλλον windows που θα κάνει χρήση του Microsoft Kinect SDK.
Σχετικές Αναφορές:
1. http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/kinectsdk/
2. http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/
3. http://www.codeplex.com/site/search?query=kinect
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_User_Interface
5. http://www.kinecthacks.com/
6. http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/Kinecting-your-Reception-room-with-Kinect-Reception

4. Ανάπτυξη εφαρμογής με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας χρήση του OpenGraph του Facebook
Το Facebook παρουσίασε μία νέα γενιά Lifestyle apps που μπορούν να συνδεθούν με το Timeline και να στέλνουν εκεί αυτόματα τις πληροφορίες που τους επιτρέπετε (τι μουσική ακούτε, την διαδρομή που τρέξατε, το έργο που είδατε, το φαγητό που μαγειρέψατε και πολλά άλλα). Όλα αυτά γίνονται εφικτά με την νέα έκδοση του OpenGraph Api.
Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα γίνει ανάπτυξη μίας εφαρμογής με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας χρήση του OpenGraph του Facebook.
Σχετικές Αναφορές:
1. https://developers.facebook.com/
2. http://www.newsbytes.gr/everything-about-new-facebook-timeline-new-apps-opengraph
3. https://developers.facebook.com/blog/post/563/

5. Ανάπτυξη συστήματος  εντοπισμού Click Frauds σε ιστοσελίδες
Click Fraud είναι η πρακτική σύμφωνα με την οποία κάποιος κάνει εσκεμμένα click σε μια διαφημιστική καταχώριση χωρίς να έχει πρόθεση να επισκεφθεί το αντίστοιχο website ή να έχει πρόθεση να αγοράσει από τον διαφημιζόμενο.  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος real-time ανίχνευσης φαινομένων click fraud σε ιστοσελίδες με σκοπό τον εντοπισμό και μπλοκάρισμα των υπαίτιων IP διευθύνσεων. Η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένας αλγόριθμος με βάση τα Splay δέντρα. Τα splay δέντρα ή αλλιώς αυτορυθμιζόμενα δέντρα αναζήτησης (self-adjusting search trees) είναι απλές και αποτελεσματικές δομές δεδομένων για την αποθήκευση διατεταγμένων συνόλων. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη δημοσίευση.
Σχετικές Αναφορές
1. D. Antoniou, M. Paschou, E. Sakkopoulos, E. Sourla, G. Tzimas, A. Tsakalidis, E. Viennas, Exposing Click-Fraud Using a Burst Detection Algorithm, IEEE ISCC 2011

5. Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος συστάσεων δημοφιλούς περιεχομένου σε ιστοσελίδες
Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει ανάπτυξη συστήματος συστάσεων (recommender system) σε ιστοσελίδες.  Συγκεκριμένα, σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής θα είναι η  real-time ανεύρεση και σύσταση συνδέσμων στους οποίους παρατηρείται έξαρση (burst) επισκέψεων. Για την ανεύρεση των bursts θα γίνει χρήση Splay τεχνικών. Τα splay δέντρα ή αλλιώς αυτορυθμιζόμενα δέντρα αναζήτησης (self-adjusting search trees) είναι απλές και αποτελεσματικές δομές δεδομένων για την αποθήκευση διατεταγμένων συνόλων. Η υλοποίηση της διπλωματικής θα μπορούσε ενδεχομένως να εστιάσει στην ανάπτυξη ενός πρόσθετου (plugin) για το CMS Joomla που έχει στόχο την βελτιστοποίηση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη δημοσίευση.
Σχετικές Αναφορές
1. D. Antoniou , E. Sakkopoulos, P. Adamopoulou, N. Tsirakis and A.Tsakalidis, “A Web Personalizing Technique using Adaptive Data Structures: the case of bursts in web visits”,  Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 11, November 2010, Pages 2200-2210.
2. Dimitris Antoniou, Mersini Paschou, Efrosini Sourla, Athanasios Tsakalidis,” A Semantic Web Personalizing Technique,The case of bursts in web visits”, International Workshop on Semantic Web And Reasoning for Cultural Heritage and Digital Libraries (SWARCH-DL), in ICSC 2010.