Διπλωματικές Εργασίες 2017 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

1. Ανάπτυξη εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την υποδομή blockchain

Όλα ξεκίνησαν με το bitcoin το οποίο είχε βασιζόταν στο blockchain για να διασφαλιστεί με μαθηματικό/κρυπτογραφικό τρόπο ότι οι συναλλαγές είναι “σωστές”. Η ιδέα ήταν ενδιαφέρουσα και μετά ήρθε το ethereum (“blockchain 2.0”) που προσπάθησε να επεκτείνει την ιδέα του blockchain για να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες εφαρμογές εκτός από crypto-currencies. Έτσι φτάσαμε στα smart contracts.

Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα χρησιμοποιεί την υποδομή blockchain.

Σχετικές Αναφορές:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *