Διπλωματική – SkroutzPivot – Αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων – Pivot

Η διπλωματική της Κολοτούρου Παυλίνας από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Το PivotViewer είναι μια τεχνολογία που αναπτύχτηκε από τη Microsoft με στόχο να κάνει πιο εύκολη την αλληλεπίδραση με μεγάλο πλήθος δεδομένων. Ένας από τους κεντρικούς στόχους κατά την διάρκεια του σχεδιασμού του pivot ήταν ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή το οποίο απλοποιεί την πολυπλοκότητα και το μεγάλο πλήθος των δεδομένων με χρήση ενός έξυπνου user interface.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήσαμε το Skroutz.gr Api και το συνδυάσαμε με το PivotViewer για καλύτερη αναζήτηση και οπτικοποίηση του πλήθους δεδομένων που παρέχει το skroutz.gr.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για ένα υποσύνολο των δεδομένων που έχει το skroutz.gr εδώ και στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα video demostration:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με την Κολοτούρου Παυλίνα μπορεί εδώ: kolotourou{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *