Διπλωματική – PatraAR – Augmented Reaility – Patra,Greece layer for Layar

Η διπλωματική του Ελευθέριου Νικολίτσιου από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκληρώθηκε.

Ο Layar Reality Browser δείχνει τι υπάρχει κοντά σας, εμφανίζοντας πληροφορίες πάνω από τον πραγματικό κόσμο όπως εμφανίζετε από την κάμερα του κινητού σας. Η τεχνολογία αυτή αποκαλείτε Augmented Reality.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα θα περιγράψουμε μια εφαρμογή η όποια συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες πηγές δεδομένων. Σαν πηγές χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες: secretpatras.gr, patrasevents.gr, soffer.gr/patra οι οποίες περιέχουν διάφορες πληροφορίες που αφορούν τα καταστήματα της Πάτρας. Στην συνέχεια μέσω μιας πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας (Layar) για φορητές συσκευές δημιουργούμε το δικό μας επίπεδο, στο οποίο φορτώνονται οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τις παραπάνω ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές είναι αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων και χαρακτηρίζονται από ένα γεωγραφικό στίγμα. Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται οι ψηφιακές πληροφορίες του επιπέδου μας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του Layar Browser το οποίο είναι διαθέσιμο για android και ios. Το layer έχει όνομα PatraAR.

Μπορείτε να δείτε ένα video demostration:

Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Ελευθέριο Νικολίτσιο μπορεί εδώ: nikoltsios{AT}ceid[DOT]upatras[DOT]gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *