Διπλωματικές Εργασίες 2010-11 – MMLAB – Η/Υ – ΠΑΤΡΑ

Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τις διπλωματικές μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.. Ίσως το επόμενο διάστημα ανακοινωθούν άλλες μια-δυο.

Τίτλος:

1. Ανάπτυξη παιχνιδιού με χρήση της πλατφόρμας Unity3d

Σύντομη περιγραφή:

Το Unity είναι μια πλατφόρμα για ανάπτυξη παιχνιδιών και έχει ως στόχο του να απλοποιήσει τον προγραμματισμό παιχνιδιών (περιλαμβάνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη κλάσεων που είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη παιχνιδιών καθώς και έναν editor για τον εύκολο σχεδιασμό των γραφικών). Τα παιχνίδια που αναπτύσσονται στην πλατφόρμα του Unity3d μπορούν να εκτελεστούν σε περιβάλλον windows, στις κονσόλες XBOX 360 και Wii και τέλος σε λειτουργικά android και iphone.

Στη διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εισαγωγή στον σχεδιασμό παιχνιδιών
 • Εκμάθηση και εμβάθυνση του Unity3d
 • Ανάπτυξη παιχνιδιού με δυνατότητες ταυτόχρονης υποστήριξης πολλαπλών χρηστών (multiplayer).

Προαπαιτούμενα:

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού (c#, .Net Framework)

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://unity3d.com/unity/
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Unity_%28game_engine%29

Τίτλος:

2. Αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό δεδομένων – Pivot

Σύντομη περιγραφή:

Το Pivot είναι μια τεχνολογία που αναπτύχτηκε από τη Microsoft με στόχο να κάνει πιο εύκολη την αλληλεπίδραση με μεγάλο πλήθος δεδομένων. Ένας από τους κεντρικούς στόχους κατά την διάρκεια του σχεδιασμού του pivot ήταν ένα μοντέλο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή το οποίο απλοποιεί την πολυπλοκότητα και το μεγάλο πλήθος των δεδομένων με χρήση ενός έξυπνου user interface.

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

 1. εξερευνηθούν διάφορες μορφές αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή με στόχο την απλοποίηση και την πιο εύκολη κατανόηση μεγάλου αριθμού δεδομένων
 2. αναζητηθούν διάφορες πηγές δεδομένων όπως το Skroutz.gr Api (http://apiv2.skroutz.gr/apiv2/docs/)
 3. υλοποιηθούν διάφορα pivot για τις παραπάνω πηγές για να είναι ποιο εύκολο στον τελικό χρήστη να βγάλει ένα συμπέρασμα όταν έχει ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων

Προαπαιτούμενα:

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού, γνώση Web τεχνολογιών, Πολύ καλή γνώση c#

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://www.getpivot.com/
 2. http://www.silverlight.net/learn/pivotviewer/
 3. http://www.ted.com/talks/gary_flake_is_pivot_a_turning_point_for_web_exploration.html
 4. http://www.technologyreview.com/web/24645/page1/

Τίτλος:

3. Ανάπτυξη εφαρμογών που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware)

Σύντομη περιγραφή:

Στις μέρες μας όλο και περισσότερες είναι οι φορητές συσκευές οι οποίες έχουν ενσωματωμένα υποσυστήματα gps και ασύρματο internet. Επίσης έχουν αναπτυχτεί πολύ οι τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης του χρήστη, οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που προκύπτουν από την ip, την κυψέλη που είναι συνδεδεμένο το κινητό και τον gps δέκτη. Τέλος αρκετά διαδεδομένη είναι η έννοια του geocoding, δηλαδή η μετατροπή του γεωγραφικού πλάτους και μήκους σε διεύθυνση της τοποθεσίας του χρήστη.

Τον τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που έχουν επίγνωση της θέσης του χρήστη (location-aware), χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Locale (http://www.twofortyfouram.com/). Επιπλέον αρκετά ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια του geotagging, δηλαδή η διαδικασία του να συνδέεις διάφορα μετα-δεδομένα με την γεωγραφική τοποθεσία.

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα αναπτυχτούν:

 • Εφαρμογή για φορητές συσκευές η οποία έχει επίγνωση της θέσης του χρήστη
 • Υποσύστημα geocoding
 • Πληροφοριακό σύστημα (web application) βασισμένο σε χάρτες (google maps,..) που θα υποστηρίξει την location-aware εφαρμογή

Προαπαιτούμενα:

Γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, εξοικείωση με mobile συσκευές

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Location_awareness
 2. http://groups.google.com/group/Google-Maps-API/web/resources-non-google-geocoders
 3. http://www.opencellid.org/
 4. http://www.twofortyfouram.com/
 5. Kaasinen, E. 2003. User needs for location-aware mobile services. Personal Ubiquitous Comput. 7, 1 (May. 2003), 70-79. DOI= http://dx.doi.org/10.1007/s00779-002-0214-7

Τίτλος:

4. Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές

Σύντομη περιγραφή:

Ο Layar Reality Browser δείχνει τι υπάρχει κοντά σας, εμφανίζοντας πληροφορίες πάνω από τον πραγματικό κόσμο όπως εμφανίζετε από την κάμερα του κινητού σας. Η τεχνολογία αυτή αποκαλείτε Augmented Reality. Υπάρχουνε πολλές ακόμα πλατφόρμες όπως το layar.

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα:

 1. εξερευνηθούν διάφορες τεχνολογίες και πλατφόρμες επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές όπως το layar και το wikitude
 2. αναζητηθούν διάφορες πηγές δεδομένων όπως το rento.gr
 3. υλοποιηθούν διάφορα layers σε εφαρμογές σαν το layar για τα παραπάνω δεδομένα
 4. θα αναπτυχτεί ένα πληροφοριακό σύστημα για να μπορεί κάποιος να εισάγει δεδομένα μαζί με γεωγραφικό στίγμα με στόχο τα δεδομένα αυτά να προβάλλονται στο layar.

Προαπαιτούμενα:

Γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, εξοικείωση με mobile συσκευές

Σχετικές Αναφορές:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Location_awareness
 2. http://www.wikitude.org/
 3. http://www.fae.gr/blog/2010/07/to-fae-gr-%CF%83%CF%84%CE%BF-layar/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *