Πειράζοντας το Remote desktop των windows.

Το προεπιλεγμένο port για το remote desktop είναι to 3336 αν θέλετε να το αλλάξετε ακολουθήστε τα παρακάτω:

Βρείτε το παρακάτω κλειδί στο μητρώο των windows (εκτελεστε απο το run του start menu το regedit).
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer \WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
Στο Edit menu, πατήστε Modify, μετά επιλέξτε Decimal, πληκτρολογήστε το νέο port και πατήστε ΟΚ.

Σημείωση: Από εδώ και στο εξής αν θέλετε να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή με το remote desktop δεν πρέπει να βάλετε μόνο το computer_name , αλλά computer_name:i όπου το i είναι το νέο port που βάλατε.

tweak firefox

Όσοι έχετε γρήγορη σύνδεση με το ιντερνέτ (adsl κτλ) μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις του firefox έτσι ώστε οι σελίδες να ανοίγουν αρκετά πιο γρήγορα. Αν έχετε απλή dial-up μάλλον χειρότερη θα γίνει η κατάσταση με τις αλλαγές αυτές.

Κανονικά ο firefox κάνει ένα-ένα τα request στην ζητούμενη σελίδα, περιμένοντας να τελειώσει το προηγούμενο για να ζητήσει το επόμενο, με τις αλλαγές παρακάτω ο firefox θα ζητά παράλληλα πολλά requests κάνοντας το  φόρτωμα γρηγορότερο.

Για να το ενεργοποιήσετε αυτό, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:

1.Γράψετε ‘about:config’ στο address bar, και πατήστε enter. Μέσα στην λίστα που θα εμφανίσει, βρείτε τα ακόλουθα: network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests

2.Κάντε τις πιο κάτω μετατροπές:
Αλλάξτε το ‘network.http.pipelining’ σε true
Αλλάξτε το ‘network.http.proxy.pipelining’ σε true
Βάλτε στο ‘network.http.pipelining.maxrequests’ ένα αριθμό όπως το 25.(δηλαδή το πολύ θα έχετε 25 παράλληλα requests )

3.Τελευταία, κάνετε δεξί-κλίκ οπουδήποτε μέσα στο παράθυρο, και επιλέξετε New -> Integer. Ονομάστε το  ‘nglayout.initialpaint.delay’ και ορίστε του τιμή μηδέν. Αυτό λέει στον firefox να ανταποκριθεί αμέσως μόλις φτάσουν πληροφορίες.